ติดต่อเรา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา
วัดศาลาหม้อ   ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 089-5561584 , 090-1246533
Email : wat-salamor@hotmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :