พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
เจ้าคณะตำบลศาลา
เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
ลิงค์เว็บจังหวัดลำปาง
ลิงค์เว็บวัดเพื่อนบ้าน
อ่าน ครั้ง