พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

เจ้าคณะตำบลศาลา

เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ

อ่าน ครั้ง