พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
เจ้าคณะตำบลศาลา
เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
อ่าน ครั้ง