ประวัติวัดโบสถ์ฆ้องคำ

ที่พักสงฆ์โบสถ์ฆ้องคำ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  เป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่กลางทุ่งนา เสนาสนะภายในประกอบด้วย กุฏิที่พัก ห้องน้ำ ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น อนึ่ง เสนาสนะที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือ วิหารและอุโบสถ ซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีทำเลที่เหมาะได้บรรยากาศ ที่พักสงฆ์วัดโบสถ์ฆ้องคำปัจจุบันมีพระไพรัตช กวิวํโส  เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ปัจจุบันขึ้นอยู่กับศรัทธาวัดศาลาหลวง และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดโดยสมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่ได้มีการพระราชทานวิสุงคามสีมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งวัดแห่งนี้มีตำนานการสร้างมาแต่โบราณกาล ด้วยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านศาลาแถวนั้น