ปี่พาทย์พื้นเมือง
ปี่พาทย์พื้นเมือง

     วงดนตรีปี่พาทย์พื้นเมืองคณะ ศ.ศาลาไชยศิลป์ อยู่ที่บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เป็นคณะแห่ปี่พาทย์ล้านนาที่มีชื่อเสียงในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางอีกวงหนึ่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะวง นั่นคือ ทำนองเพลงแห่ส่วนมากจะเป็นไทยเดิมตามแบบฉบับของบ้านศาลา อ.เกาะคา มักจะแห่ในงานศพหรืองานประเพณีสวดเบิกตามวัดต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันคณะปี่พาทย์ ศ.ศาลาไชยศิลป์อยู่ภายใต้การรักษาของสล่าสมศักดิ์ ไชยวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมวง มีการก่อตั้งมาหลายสิบปีแล้ว ทำให้ชื่อเสียงของปี่พาทย์บ้านศาลายังไม่สูญหายไป ติดต่องานแห่ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตามป้ายข้างบนนี้