พระวิปัสสนาอำเภอเกาะคา
พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)
พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา  เจ้าอาวาสวัดนาโป่งหาญ
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
พระธรรมทูตสายที่ ๔ ประจำอำเภอเกาะคา , พระวิปัสสนาจารย์ ,พระวิทยากร

   สถานะเดิม
ชื่อ สกล นามสกุล ปันเงินเถาว์
เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๖ (แรม ๑๓ ค่ำเดือน ๔)
   สมณศักดิ์
๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่"พระครูอาทรพัฒนวิกรม"
๒๕๕๒ เลื่อนชั้นเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
(กำลังดำเนินการข้อมูล ซึ่งยังไม่ครบ)