QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สักการะอายุวัฒนมงคล 50 ปีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่

"""""ปัญญาสวัสสายุวัฒนมงคล"""""

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ ๕ ทศวรรษ ท่านเจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.(พระมหาวิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓) รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2559,13:55   อ่าน 499 ครั้ง