QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
มุทิตาสักการะพระเถระภาค 6-7 ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์กรณีพิเศษ
  เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขอน้อมถวายมุทิตาจิตสักการะแด่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖-๗ ที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะในวาระพิเศษ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวนทั้งหมด ๖ รูปดังต่อไปนี้ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ก๊อปรูปไปเผยแพร่ที่อื่นที่ใดทั้งสิ้น)โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,22:14   อ่าน 617 ครั้ง