ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กำหนดการพิธีแสดงมุทิตายินดีแด่พระสังฆาธิการอำเภอเกาะคา

กำหนดการ

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเกาะคา

ที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตร

ณ วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.


 - ตัวแทนพระครูสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 - ถวายสักการะพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

 - ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสอ่านสัญญาบัตร ใบกำกับการเลื่อน/ตั้งสมณศักดิ์

 - พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เข้ารับมอบตราตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
 
 - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา

 - ตัวแทนพระครูสัญญาบัตร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

 - เจ้าคณะจังหวัดลำปาง กล่าวสัมโมทนียกถา

 - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนา

 - ตัวแทนพระครูสัญญาบัตร กล่าวขอบคุณ

 - ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่พระสังฆาธิการในนามคณะศรัทธาชาวอำเภอเกาะคา

 - เคลื่อนขบวนสัญญาบัตรพัดยศออกจากวัดศาลาดงลานสู่วัดภูมิลำเนา


พระสังฆาธิการอำเภอเกาะคาที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ปี ๒๕๕๙ ได้แก่
............................................

๑. พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์   วัดนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว

    เลื่อนชั้นเป็น "เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก"

๒. พระครูขันติบุรพรัตน์   วัดนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง

    เลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก"

๓. พระใบฎีกามานพ กนฺตธมฺโม   วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง

    เป็นพระครูฯ รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ "พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์"

. พระมนัส สุภทฺโท   วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา

    เป็นพระครูฯ รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ "พระครูสุมนภัทรานุกูล"
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559,14:08   อ่าน 285 ครั้ง