QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต้อนรับตราตั้งพัดยศ พระสมุห์ภานุพงษ์ วิสุทฺธิสาโร วัดศาลาไชย

   ประมวลภาพพิธีต้อนรับตราตั้งฐานานุกรมและพัดยศที่ พระสมุห์ภานุพงษ์ วิสุทฺธิสาโร ฐานานุกรมในพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา ณ วัดศาลาไชย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งท่านเจ้าคณะอำเภอท่านได้เห็นสมควรแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติกิจในงานคณะสงฆ์ สนองงานแทนเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะปกครอง และกระทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป ฯ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,21:29   อ่าน 353 ครั้ง