บอกเล่าเก้าสิบ
พระครูนิวิฐวรธรรม พระเถระอาวุโสในคณะสงฆ์ตำบลศาลา

พระครูนิวิฐวรธรรม หรือหลวงพ่อครูบาบุญส่ง วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปีพรรษาที่ ๖๒

๒๕๓๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโทที่ "พระครูนิวิฐวรธรรม"
๒๕๔๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอกในราชทินนามเดิม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2559,19:09   อ่าน 215 ครั้ง