QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญงานยกช่อฟ้าวิหารวัดศาลาหม้อ (อ่าน 66) 24 มี.ค. 61
อายุวัฒนมงคล 56 ปีพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา (อ่าน 57) 20 มี.ค. 61
พระครูวิมลญาณรังษี วัดกิ่วหลวง อ.แม่ทะ มรณภาพ (อ่าน 107) 03 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพฉัตรวิหาร (อ่าน 73) 02 ก.พ. 61
ขอชเิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศาลาเม็งประจำปี 2561 (อ่าน 75) 30 ม.ค. 61
อายุวัฒนมงคล 89 ปี พระครูปัญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง (อ่าน 104) 22 ม.ค. 61
ภาพการดำเนินการบูรณะวิหารวัดศาลาหม้อ (เปลี่ยนช่อฟ้า-ปันลม-กระเบื้อง) (อ่าน 92) 16 ม.ค. 61
พระครูสุธรรมนพรัตน์ วัดหล่ายทุ่ง อ.แม่ทะ มรณภาพ (อ่าน 112) 07 ม.ค. 61
พระครูการุณยโสภิต วัดผาปังกลาง อ.แม่พริก มรณภาพ (อ่าน 109) 05 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญงานปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูล (เข้ากรรม) (อ่าน 148) 05 ธ.ค. 60
พระครูกิตติทัสนียากร รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร มรณภาพ (อ่าน 198) 16 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดศาลาหม้อประจำปี 2560 (อ่าน 183) 01 ต.ค. 60
พระครูวิเศษวรการ วัดหาดเชี่ยว อำเภอเมืองลำปาง มรณภาพ (อ่าน 281) 09 ก.ย. 60
พระครูโสภณธรรมจักร วัดทุ่งกู่ด้าย อ.เมืองลำปาง มรณภาพ (อ่าน 415) 08 ก.ย. 60
อายุวัฒนมงคล 84 ปีหลวงพ่อพระครูนิวิฐวรธรรม เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวง (อ่าน 195) 08 ก.ย. 60
ปราสาทงานประชุมเพลิงศพหลวงพ่อบุญมา ฐิตธมฺโม วัดปงยางคก (อ่าน 293) 26 ส.ค. 60
อายุวัฒนมงคล 80 ปีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (อ่าน 350) 18 ส.ค. 60
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเรียนภาษาล้านนาหรือตั๋วเมือง (อ่าน 191) 08 ส.ค. 60
การแสดงพระธรรมเทศนา สุจริตธรรมกถา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 207) 23 ก.ค. 60
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2560 (อ่าน 281) 30 มิ.ย. 60
ต้อนรับตราตั้งพัดยศ พระสมุห์ภานุพงษ์ วิสุทฺธิสาโร วัดศาลาไชย (อ่าน 353) 31 พ.ค. 60
มุทิตาจิตสักการะพระราชาคณะภาค 6-7 หนเหนือ (อ่าน 441) 29 พ.ย. 59
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (อ่าน 434) 24 พ.ย. 59
สิ้นหลวงปู่พระครูมงคลบุญญาคม เกจิดังลำปาง มรณภาพแล้ว (อ่าน 567) 13 ต.ค. 59
ถวายอภิวาทสักการะมงคลอายุวัฒน์ 91 ปีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (อ่าน 405) 19 ส.ค. 59
มุทิตาสักการะพระเถระภาค 6-7 ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์กรณีพิเศษ (อ่าน 617) 10 ส.ค. 59
น้อมถวายความอาลัยหลวงปู่พระราชเมธาจารย์ วัดจำทรายมูล มรณภาพแล้ว (อ่าน 535) 07 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 50 ปีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ (อ่าน 499) 03 ส.ค. 59
กิจกรรมธรรมะก๋างจ้องของหน่วย อ.ป.ต.ศาลา วัดศาลาไชย (อ่าน 399) 31 ก.ค. 59
พระอธิการศรีเมือง สิริชโย เจ้าอาวาสวัดแม่ฮวก อ.เกาะคา มรณภาพ (อ่าน 346) 30 ก.ค. 59