ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานฉลองพัดยศและทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูสุมนภัทรานุกูล (อ่าน 73) 26 เม.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศาลาหม้อประจำปี 2560 (อ่าน 71) 06 เม.ย. 60
อายุวัฒนมงคล 55 ปีพระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา (อ่าน 71) 06 เม.ย. 60
มุทิตา พระครูสุมนภัทรานุกูล พระครูรูปใหม่ของอำเภอเกาะคา (อ่าน 162) 27 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศาลาเม็ง 2560 (อ่าน 110) 23 ม.ค. 60
โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระมนัส สุภทฺโท รองเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ (อ่าน 203) 30 ธ.ค. 59
กำหนดการพิธีแสดงมุทิตายินดีแด่พระสังฆาธิการอำเภอเกาะคา (อ่าน 285) 29 ธ.ค. 59
กำหนดรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศคณะสงฆ์หนเหนือประจำปี 2559 (อ่าน 2054) 28 ธ.ค. 59
ถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ วัดนาแก้วตะวันตก (อ่าน 204) 04 ธ.ค. 59
มุทิตาจิตสักการะพระราชาคณะภาค 6-7 หนเหนือ (อ่าน 201) 29 พ.ย. 59
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (อ่าน 222) 24 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้ากฐินพระราชทานวัดม่อนศรีบุญโยง (อ่าน 182) 19 ต.ค. 59
สิ้นหลวงปู่พระครูมงคลบุญญาคม เกจิดังลำปาง มรณภาพแล้ว (อ่าน 298) 13 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมงานบุญถวายทานสลากภัตวัดม่อนศรีบุญโยงประจำปี 2559 (อ่าน 248) 23 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชะตามงคลอายุ 30 ปี พระสมุห์ภานุพงษ์ วิสุทฺธิสาโร (อ่าน 355) 05 ก.ย. 59
เชิญร่วมงานบุญประเพณีตานก๋วยสลากวัดพระธาตุลำปางหลวง 2559 (อ่าน 246) 05 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดศาลาหม้อประจำปี 2559 (อ่าน 362) 04 ก.ย. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 53 ปีพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6 (อ่าน 212) 31 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 74 ปีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 186) 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 87 ปีพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษา จจ.ลำปาง (อ่าน 216) 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 93 ปีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 (อ่าน 182) 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 96 ปีพระมงคลวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา (อ่าน 198) 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 71 ปีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด (อ่าน 227) 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 53 ปีพระวิมลกิจจาภรณ์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร (อ่าน 230) 27 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 46 ปีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา (อ่าน 178) 26 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 79 ปีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (อ่าน 211) 26 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 67 ปีพระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพ (อ่าน 205) 26 ส.ค. 59
สักการะอายุวัฒนมงคล 55 ปีพระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ (อ่าน 204) 21 ส.ค. 59
ถวายอภิวาทสักการะมงคลอายุวัฒน์ 91 ปีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (อ่าน 172) 19 ส.ค. 59
มุทิตาสักการะพระเถระภาค 6-7 ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์กรณีพิเศษ (อ่าน 313) 10 ส.ค. 59