บอกเล่าเก้าสิบ
พัดยศสมณศักดิ์ พระครูปลัด ฐานานุกรมในสมเด็จพระราชาคณะ (อ่าน 14) 18 พ.ค. 60
พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นธรรม (อ่าน 9) 18 พ.ค. 60
พัดยศสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท (อ่าน 17) 14 พ.ค. 60
พัดยศสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (อ่าน 76) 28 มี.ค. 60
พัดยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (อ่าน 135) 28 ก.พ. 60
ขออำนวยพร ขอเจริญสุข ขอสวัสดีปีใหม่ 2560 สุขสันต์นิรันดร์ (อ่าน 102) 20 ธ.ค. 59
พระครูนิวิฐวรธรรม พระเถระอาวุโสในคณะสงฆ์ตำบลศาลา (อ่าน 206) 26 ก.ย. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะยืนหยัดอยู่ได้ (อ่าน 175) 03 ส.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา การนำหมานำแมวมาปล่อยที่วัด (อ่าน 212) 02 ส.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา เกิดเป็นคนไม่พ้นความตาย (อ่าน 169) 31 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา วันสุดท้ายได้นอนโลงกันทุกคน (อ่าน 181) 30 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา อย่าลืมกราบบุพการีก่อนออกจากบ้าน (อ่าน 159) 29 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ (อ่าน 464) 24 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา อย่ายึดจนติดแล้วแก้หรือดึงไม่ออก (อ่าน 159) 24 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา งดเหล้าเข้าพรรษา งดเศร้าเข้าพรรษา (อ่าน 189) 21 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา คิดให้ยาวก่อนจะคิดสั้น (อ่าน 164) 15 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา บุพการีผู้ควรเทิดทูนบูชาสูงสุด (อ่าน 147) 15 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา ภัยความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา (อ่าน 160) 14 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา ปากเป็นนาย กายเป็นบ่าว (อ่าน 153) 11 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา คุณเดินตามรอยธรรมพระตถาคตจริงหรือ (อ่าน 152) 08 ก.ค. 59
คำเขียนแบบไทย พระคาถาถวายพระพร ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี (อ่าน 323) 07 ก.ค. 59
สาระธรรมประจำพุทธศาสนา พระในบ้าน (อ่าน 164) 05 ก.ค. 59
เรื่องเล่าจากใจ พระมหาชัย กิตติรส วัดศาลาหม้อ (อ่าน 191) 14 มิ.ย. 59
มีธรรมะ แต่ใช้อธรรม ปลงเท่านั้นจะอยู่รอด โดย..พระมหาชัย ฐานุตฺตโร (อ่าน 193) 04 มิ.ย. 59
พัดยศสมณศักดิ์ประจำตำแหน่ง พระครูฯ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (อ่าน 700) 29 พ.ค. 59
พัดยศประจำตำแหน่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (อ่าน 254) 29 พ.ค. 59
พัดยศสมณศักดิ์ประจำตำแหน่ง พระครูฯ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก (อ่าน 848) 29 พ.ค. 59